• AKO VAM TREBA
  POPRAVKA I SERVISIRANJE RAČUNARA?
  Pogledajte našu prezentaciju i javite nam se.
  Kreni sada!
 • AKO VAM TREBA
  INSTALACIJA OS I SOFTVERA?
  Pogledajte našu prezenntaciju i javite nam se.
  Kreni sada!
 • AKO VAM TREBA
  SERVISIRANJE I OPRAVKA LAPTOPOVA?
  Pogledajte našu prezenntaciju i javite nam se.
  Kreni sada!
 • AKO VAM TREBA
  ODRŽAVANJE RAČUNARSKE MREŽE?
  Pogledajte našu prezentaciju i javite nam se.
  Kreni sada!

Obim Poslova

Naše usluge su brze povoljne kvalitetne na opšte zadovoljstvo naših klijenata.

Naši ljudi su obučeni da svaki kvar blagovremeno otkriju i da isti otklone u što kraćem roku. Pošto imamo veliki lager rezervnih delova i mogućnost da iste nabavimo u rekordnom vremenu i po povoljnoj ceni, brzina naših servisa je izuzetna.


Izbor usluga Održavanja

počnite ovde i izaberite ono najbolje za vas.

Pro

 • više od 10 računara obuhvaćenih paketom
 • neograničen remote intervencija mesečno

Basic

 • 1-5 računara obuhvaćenih paketom
 • 15 remote intervencija mesečno

ŽAŠTO JE POTREBNO ODRŽAVATI RAČUNAR?

Ukoliko se računar redovno održava i vrši pregled hardvera i softvera njegov radni vek može dosta da se produži, takođe održavanjem računara se smanjuje mogućnost da dodje do kvara čija bi popravka koštala više nego što vredi ceo računar.

Šta podrazumeva održavanje računara?

Održavanje računara i računarske mreže podrazumeva:

 • otklanjanje svih softverskih problema,
 • instalacija operativnog sistema po potrebi,
 • preventivni pregled računara u cilju otkrivanja kvara,
 • čišćenje prašine, podmazivanje i po potrebi menjanje rashladnih ventilatora računara što poboljšava rad računara i smanjuje mogucnost ozbiljnijeg kvara,
 • periodični test svih komponenti u računaru (RAM memorija, HDD, napajanje, CPU, matična ploča...),
 • u slučaju postojanja mreže pregled i popravka svih aktivnih i pasivnih komponenti mreže,
 • podešavanje računara za rad u mreži,
 • podešavanje antivirus zaštite na svim računarima,
 • omogućavanje pristupa internetu na svim računarima na kojima je to potrebno,
 • savetovanje o potrebnom servisu ili nadogradnji računara,
 • praćenje stanja potrošnog materijala (papira, tonera...)

O nama

Naši ljudi su obučeni da svaki kvar blagovremeno otkriju i da isti otklone u što kraćem roku. Pošto imamo veliki lager rezervnih delova i mogućnost da iste nabavimo u rekordnom vremenu i po povoljnoj ceni, brzina naših servisa je izuzetna.


Kontaktirajte nas na
(063) 8-124-363