Novi način za uspeh. motivaciju. napredak.

Blizu 20 godina profesionalnog iskustva iz oblasti web programiranja, učenje, odlična ekipa i adekvatni alati i svakodnevni rad s najnovijim Web tehnologijama. Stalno se zalažemo , ispitujemo i studiramo nova otkrića budućnosti, tražimo jedinstvene formule znanjem koje je jasno, razumljivo i praktično primenjivo u realnom životu.


Oblak (cloud)

Programi su na udaljenom serveru, a ne na korisnikovom računaru. Komunikacija koja putuje mrežom potpuno zaštićena i mogu je videti samo oni kojima je namenjena.

SSL sertifikat

Služi da obezbedi komunikaciju između klijenta i servera kodiranjem sadržaja.

Sa SSL sertifikatom svaki unos podataka na sajtu i svaka vraćena informacija sa sajta putuje Internetom u posebnom kodiranom obliku čime je komunikacija koja putuje mrežom potpuno zaštićena i mogu je videti samo oni kojima je namenjena.

Iznajmljivanje

NSWEB pruža iznajmljivanje gotove selekcije različitih vrsta softvera-aplikacija dostupne mesečno ili godišnje. Takođe postoji i opcija kupovine već postojećih programa ili izrada po određenim specifičnim zahtevima poručioca.

Programski paketi

Tokom razvoja NSWEB preduzeća programski paketi koji su trenutno uključeni u ponudu će se dopunjavati novim, bržim i boljim softverima.

Podrška

O sigurnosti sistema brinemo se 24/7, sa svakodnevnim bekapima.

Poštujemo sve Vaše sugestije

Izrada svakog web sajta zahteva jedinstven postupak, a mi imamo talenat, znanje i kapacitete.

0
0
0
10

Novi način za

Blizu 20 godina profesionalnog iskustva iz oblasti web programiranja, učenje, odlična ekipa i adekvatni alati i svakodnevni rad s najnovijim Web tehnologijama. Stalno se zalažemo , ispitujemo i studiramo nova otkrića budućnosti, tražimo jedinstvene formule znanjem koje je jasno, razumljivo i praktično primenjivo u realnom životu.

PHP
100%
HTML/CSS JavaScript
100%
Design
85%
WordPress, Bootstrap
50%
Adobe Fireworks, AutoCAD, Corel
75%